Sürekli Form Taşıma irsaliyesi Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Matbaa Bilgileri İletişim
Sürekli Form Fiyatları
Sürekli Form Nedir
Sürekli Form Fatura
Sürekli Form İrsaliye
Sürekli Form Sevk İrsaliyesi
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura
Fatura
İrsaliye
Sevk İrsaliyesi
Serbest Meslek Makbuzu
Adisyon
Gider Pusulası
Taşıma irsaliyesi
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Reçete
Özel Fatura
Tahsilat Makbuzu
Antetli Kağıt
Bloknot
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Kartvizit
Broşür
Katalog
El İlanı
Kutu
Cepli Dosya
Promosyon
Anlaşmalı Matbaa
Sürekli form matbaa
Ambar Tesellüm Fişi
Para Makbuzu
Dernek Alındı Makbuzu
Resmi Evrak Basımında Gerekli Belgeler
Taşıma irsaliyesi basımı - Taşıma irsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi nedir
Taşıma irsaliyesi tanımı:

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Hangi yol ile taşınırsa taşınsın, malın bir yerden başka bir yere nakli için taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.
Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Çünkü, taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir.

Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yaptırıldığı durumlarda, bu firmaların taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır.

Taşınan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.

Taşıma irsaliyesi şekli:
Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:
Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi dairesi hesap numarası
Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olanca teslim alındığı tarih
Malın cinsi ve miktarı
Malın kimin tarafından tevdi edildiği
Taşıma karşılığı alınan ücret
Taşıma İrsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi düzenleme:
Taşıma irsaliyesi üç nüsha düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıttırana, bir nüsha eşyayı
taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da taşımayı yapan firmada kalır.

Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.
Taşıma irsaliyeleri Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik ile tespit edilen 28*20 cm ölçüsü ile, 03.04.1986 tarihinden itibaren 14*20 cm ebatlarında da anlaşmalı matbaalara bastırılabilir.

Pratikde nakliyat ambarlarına nakledilmek üzere getirilen malların ambara giriş tarihi ile sevk tarihleri arasında farklılık bulunduğu, ayrıca birden fazla şahsa ait bulunan malların genellikle tek bir taşıtla taşındığı, bu nedenle malın ambara giriş tarihinde taşıma irsaliyesi düzenlenmesinin fiilen mümkün olmadığı görüldüğünden bu durumlarda nakliyat ambarlarının malın ambara girişi sırasında aşağıdaki belgeyi düzenlemeleri maliye bakanlığınca uygun görülmüştür.

Nakliye ambarlarının düzenlemesi gereken belge
Ambar tesellüm fişi

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri içeren seri ve sıra numarallı üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlenmesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıranda kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.

Ambar tesellüm fişinde bulunması gerekli bilgiler:
Fişi düzenleyen taşıma ambarının adı, soyadı varsa ticaret ünvanı adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
Malı tevdi edenin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
Malın ambara giriş tarihi
Malın içeriği ve miktarı
Malın nereye ve kime gönderildiği
Alınan taşıma ücreti
Fişin düzenlenme tarihi
Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin seri ve numarası

Ambar tesellüm fişi
Hürok Form Matbaa Maliye ile anlaşmalı olup taşıma irsaliyesi baskısı, fatura, sürekli form sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların basımına yetkilidir.

Taşıma irsaliyesi basımı, tasarımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Hürok Form, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Sürekli Form Fiyatları

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:239 Okmeydanı - Şişli - İstanbul Tel: 0212 320 69 87 Faks: 0212 320 96 87 e-mail: hurok@hurokform.com

reklam ajansı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan