Sürekli Form Özel Fatura Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Matbaa Bilgileri İletişim
Sürekli Form Fiyatları
Sürekli Form Nedir
Sürekli Form Fatura
Sürekli Form İrsaliye
Sürekli Form Sevk İrsaliyesi
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura
Fatura
İrsaliye
Sevk İrsaliyesi
Serbest Meslek Makbuzu
Adisyon
Gider Pusulası
Taşıma irsaliyesi
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Reçete
Özel Fatura
Tahsilat Makbuzu
Antetli Kağıt
Bloknot
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Kartvizit
Broşür
Katalog
El İlanı
Kutu
Cepli Dosya
Promosyon
Anlaşmalı Matbaa
Sürekli form matbaa
Ambar Tesellüm Fişi
Para Makbuzu
Dernek Alındı Makbuzu
Resmi Evrak Basımında Gerekli Belgeler
özel Fatura Baskısı - Anlaşmalı matbaa
özel Fatura Nedir

özel faturalar, banka tarafından ihracat alışının yapıldığı faturalar olup bavul ticareti'nde kullanılmaktadır.

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2003/3) Madde
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlemek suretiyle yapılacak satışlar;


özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması, Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi
düzenletilmesi, kaydıyla, mer'i ihracat yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (c) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen özel faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

özel Fatura Şekli
özel Fatura nasıl düzenlenir
özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde ünvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.
Ancak, deri ve deri mamülleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel faturalar,
Dahilde İşlemi İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.
özel Fatura örneğiözel Fatura örneği
Hürok Sürekli Form Matbaa olarak, özel Fatura, Gider Pusulası, Adisyon, fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu vb. evraklarınızı 2 renk sürekli form makinemiz ile en kaliteli şekilde baskısını yapıp en kısa zamanda teslim ediyoruz. Hürok Sürekli Form Matbaa Maliye ile anlaşmalı olup özel fatura, Gider Pusulası, Adisyon, fatura irsaliye gibi resmi evrakların basımına yetkilidir. Sürekli form siparişi vermek yada sürekli form konusunda bilgi almak için lütfen arayınız
Hürok Sürekli Form Matbaa
Sürekli Form Fiyatları
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:239 Okmeydanı - Şişli - İstanbul Tel: 0212 320 69 87 Faks: 0212 320 96 87 e-mail: hurok@hurokform.com
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan